cacaprut

Candles Themes

Good morning,
Here is my first script as a pinecoder.
So I present to you my indicator: the “Candles Theme”.
Instead of searching for a long time in the chart settings to change the style of the chart, you can use this indicator which offers:
- 8 default themes.
- The ability to create a custom theme.

Themes :
- Pink - Blue : Dark and Light
- Classic : Dark and Light
- Blue - Orange Classic : Dark and Light
- Dark Monochrome : Only Dark
- Light Monochrome : Only Light
- Blue - Orange 2 : Light and Dark
- Pastel 1 : Light and Dark
- Pastel 2 : Only Light

Being a trader and PineScript developer, I often create scripts according to my needs like this, but this is the first time I have published it.

If you have any questions or suggestions for improvement, please let me know in the comments.

End
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?