allanster

How To Input And Offset CSV Data

Example method of how to use an input text area to import, offset, and plot ‎CSV data using an array. Note that when using this method there is a limit of 4096 total characters per input.

For working with data sets larger than 4096 total characters an alternative method of pasting CSV data directly within the script can be seen below :NOTICE: This is an example script and not meant to be used as an actual strategy. By using this script or any portion thereof, you acknowledge that you have read and understood that this is for research purposes only and I am not responsible for any financial losses you may incur by using this script!

lux ex tenebris • deuro mea umbra absens • Telegram: t.me/allanster
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?