jroche1973

Strategy Oil Z Score

Objective is to find forward looking indicators to find good entries into major index's.
In similar vein to my Combo Z Score script I have implemented one looking at oil and oil volatility . Interestingly the script out performs WITHOUT applying the EMA in longer timeframes but under performs in shorter timeframes, for example 2007 vs 2019. Likely due to the bullish nature of the past decade (by and large). You have some options on the underlying included Oil vs OVX (Best), MOVE vs OVX and VIX vs OVX . Oil vs OVX out performs Combo Z Script. Favours Spy over QQQ or derivations ( SPXL etc).
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?