Faitherizm

RSI with Close & Tail Divergences

Faitherizm Uppdaterad   
RSI divergence is a cornerstone signal for both stock and cryptocurrency traders, renowned for its reliability.

The basis for measuring divergence can vary:

 • Historically, it's been determined by the candlestick's closing price.
 • However, a contemporary approach uses the tail values, specifically the high and low prices, of the candlestick.
Depending on the criteria selected, the resultant signals can be markedly different.

Our innovative indicator offers:

 1. Divergence tracking based on the closing price of the candlestick.
 2. Divergence tracking considering the candlestick's peak and trough values.
 3. A unique convergence of both types of divergence signals.

With this tool, traders are empowered to make informed decisions, anchored in precise divergence cues.


This indicator boasts the following capabilities:

 • Displays divergence based on closing price, highs/lows, as well as a unique combined criterion.
 • Highlights pivot points.
 • Denotes divergence spots on the RSI chart with lines.
 • Offers a background color representation instead of labels.


Versionsinformation:
RSI divergence is a cornerstone signal for both stock and cryptocurrency traders, renowned for its reliability.

The basis for measuring divergence can vary:

 • Historically, it's been determined by the candlestick's closing price.
 • However, a contemporary approach uses the tail values, specifically the high and low prices, of the candlestick.
Depending on the criteria selected, the resultant signals can be markedly different.

Our innovative indicator offers:

 1. Divergence tracking based on the closing price of the candlestick.
 2. Divergence tracking considering the candlestick's peak and trough values.
 3. A unique convergence of both types of divergence signals.

With this tool, traders are empowered to make informed decisions, anchored in precise divergence cues.


This indicator boasts the following capabilities:

 • Displays divergence based on closing price, highs/lows, as well as a unique combined criterion.
 • Highlights pivot points.
 • Denotes divergence spots on the RSI chart with lines.
 • Offers a background color representation instead of labels.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?