JayRogers

Simple Horizontal Value and Offsets

Requested by @TAFA94

 • Simple horizontal values extending up and down from a median value.
 • Set Median Value, and set offset values. Simples!
Kommentera: Auto adjusting median version here:

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
//@version=2

study(title="Simple Horizontal Value and Offsets", shorttitle="SHV", overlay=true)

// Revision:  1
// Author:   JayRogers
//
// Description:
// - Requested by @TAFA94
// - Simple horizontal values extending up and down from a median value.
// - Set Median Value, and set offset values. Simples.

valMedian  = input(defval=1.09, title="Median Value")
valOffset  = input(defval=0.0025, title="Offset Value")

// offset multiplier function.
offsetMult(num) => num * valOffset

// Plot median line
midline   = plot(valMedian, title="Median Line", color=#0099FF, linewidth=2, transp=0)

// ..colour and transparency variables for quicker 'style' edits..
_dc = #0099FF
_dt = 50
// plot upward offsets
plus1  = plot(valMedian + offsetMult(1), title="Plus 1", color=_dc, linewidth=1, transp=_dt)
plus2  = plot(valMedian + offsetMult(2), title="Plus 2", color=_dc, linewidth=1, transp=_dt)
plus3  = plot(valMedian + offsetMult(3), title="Plus 3", color=_dc, linewidth=1, transp=_dt)
plus4  = plot(valMedian + offsetMult(4), title="Plus 4", color=_dc, linewidth=1, transp=_dt)
plus5  = plot(valMedian + offsetMult(5), title="Plus 5", color=_dc, linewidth=1, transp=_dt)
plus6  = plot(valMedian + offsetMult(6), title="Plus 6", color=_dc, linewidth=1, transp=_dt)
plus7  = plot(valMedian + offsetMult(7), title="Plus 7", color=_dc, linewidth=1, transp=_dt)
plus8  = plot(valMedian + offsetMult(8), title="Plus 8", color=_dc, linewidth=1, transp=_dt)
plus9  = plot(valMedian + offsetMult(9), title="Plus 9", color=_dc, linewidth=1, transp=_dt)
plus10 = plot(valMedian + offsetMult(10), title="Plus 10", color=_dc, linewidth=1, transp=_dt)
// plot downward offsets
minus1 = plot(valMedian - offsetMult(1), title="minus 1", color=_dc, linewidth=1, transp=_dt)
minus2 = plot(valMedian - offsetMult(2), title="minus 2", color=_dc, linewidth=1, transp=_dt)
minus3 = plot(valMedian - offsetMult(3), title="minus 3", color=_dc, linewidth=1, transp=_dt)
minus4 = plot(valMedian - offsetMult(4), title="minus 4", color=_dc, linewidth=1, transp=_dt)
minus5 = plot(valMedian - offsetMult(5), title="minus 5", color=_dc, linewidth=1, transp=_dt)
minus6 = plot(valMedian - offsetMult(6), title="minus 6", color=_dc, linewidth=1, transp=_dt)
minus7 = plot(valMedian - offsetMult(7), title="minus 7", color=_dc, linewidth=1, transp=_dt)
minus8 = plot(valMedian - offsetMult(8), title="minus 8", color=_dc, linewidth=1, transp=_dt)
minus9 = plot(valMedian - offsetMult(9), title="minus 9", color=_dc, linewidth=1, transp=_dt)
minus10 = plot(valMedian - offsetMult(10), title="minus 10", color=_dc, linewidth=1, transp=_dt)