grnghost

Volume Sentiment

In 1994 Tushar Chande and Stanley Kroll published a epic book of modern trading indicators called "The New Technical Trader". I highly recommend it. Two indicators that stood out was the Market Thrust and Thrust Oscillator. They suggested these as alternatives to the Arms Index. Rather than using the Advancing Stocks and their associated volume, I applied their logic to individual bars.

Bar Sentiment can be defined and the difference between the low and the close relative to the bar width. Smaller values are bearish and larger one are bullish. A bullish candle would close above its mid-point. Conversely, a close below the candle mid-point is considered bearish.

With that, this script sums the bullish or bearish (as defined above) volume over a user defined number of bars. It gives a unique indication of the volume compared to typical volume indicators. It also gives the user the option to set a "High Volume" alert when the total volume is greater than the moving average. This is helpful for identify increasing activity in your security.

Enjoy and happy trading!
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?