JuicY-trading

Breakeven rectangle overlay for move contract

I'm sharing this little script allowing you to display a breakeven rectangle for the move contract after manually writing your parameters (strike price, contract price). In case you are long your breakeven (at expiration) is when the price expire outside the rectangle. In case you are short your breakeven (again at expiration) is when the price is staying inside the rectangle at expiration. You can change multiple personalisation parameters as you wish.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?