gorx1

Weighted percentile nearest rank

Yo, posting it for the whole internet, took the whole day to find / to design the actual working solution for weighted percentile 'nearest rank' algorithm, almost no reliable info online and a lot of library-style/textbook-style solutions that don't provide on real world production level.

The principle:

0) initial data
data = 22, 33, 11, 44, 55
weights = 5 , 3 , 2 , 1 , 4

array(s) size = 5

1) sort data array, apply the sorting pattern to the weights array, resulting:
data = 11, 22, 33, 44, 55
weights = 2 , 5 , 3 , 1 , 4

2) get weights cumsum and sum:
weights = 2, 5, 3 , 1 , 4
weights_cum = 2, 7, 10, 11, 15
weights_sum = 15

3) say we wanna find 50th percentile, get a threshold value:
n = 50
thres = weights_sum / 100 * n
7.5 = 15 / 100 * 50

4) iterate through weights_cum until you find a value that >= the threshold:
for i = 0 to size - 1
2 >= 7.5 ? nah
7 >= 7.5 ? nah
10 >= 7.5 ? aye

5) take the iteration index that resulted "aye", and find the data value with the same index, that's gonna be the resulting percentile.
i = 2
data = 33

This one is not an approximation, not an estimator, it's the actual weighted percentile nearest rank as it is.

I tested the thing extensively and it works perfectly.
For the skeptics, check lines 40 , 41, 69 in the code, you can comment/uncomment dem to switch for unit (1) weights, resulting in the usual non-weighted percentile nearest rank that ideally matches the TV's built-in function.

Shoutout for @wallneradam for the sorting function mane
...
Live Long and Prosper

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?