RicardoSantos

[RS]The Great Dollar Basket V2

update: added hour and minute support (request for 56SD1uijk)
issues: usdrub is from a different data provider, reason why its desync'd with the other instruments intraday.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
study(title='[RS]The Great Dollar Basket V2', overlay=false)
yyyy = input(title='Year:', type=integer, defval=2015)
mm = input(title='Month:', type=integer, defval=08, minval=1, maxval=12)
dd = input(title='Day:', type=integer, defval=01, minval=1, maxval=31)
hh = input(title='Hour:', type=integer, defval=00, minval=0, maxval=23)
mi = input(title='Minute:', type=integer, defval=00, minval=0, maxval=59)
src = input(title='Source:', type=source, defval=close)
smooth = input(title='Signal Smoothing:', type=integer, defval=1)
SHOW_XXXUSD = input(title='Show XXXUSD instruments:', type=bool, defval=true)
SHOW_USDXXX = input(title='Show USDXXX instruments:', type=bool, defval=true)
SHOW_METAL = input(title='Show Metal instruments:', type=bool, defval=true)
SHOW_OIL = input(title='Show Oil and Gas instruments:', type=bool, defval=true)
SHOW_INDEX = input(title='Show Index instruments:', type=bool, defval=true)

f_get_percentual_src(_yyyy, _mm, _dd, _hh, _mi, _srctype)=>
    //--> remove data prior to date.
    _src = year < _yyyy or (year <= _yyyy and month < _mm) or (year <= _yyyy and month <= _mm and dayofmonth < _dd) or (year <= _yyyy and month <= _mm and dayofmonth < _dd and _hh < hour) or (year <= _yyyy and month <= _mm and dayofmonth < _dd and _hh <= hour and _mi < minute)  ? na : _srctype
    _basis_ad = valuewhen( na(_src[1]), _src, 0)
    _return = (_src/_basis_ad)*100

mod_src = smooth <= 1 ? src : ema(src, smooth)
eurusd = not SHOW_XXXUSD ? na : security('EURUSD', period, f_get_percentual_src(yyyy, mm, dd, hh, mi, mod_src))
gbpusd = not SHOW_XXXUSD ? na : security('GBPUSD', period, f_get_percentual_src(yyyy, mm, dd, hh, mi, mod_src))
audusd = not SHOW_XXXUSD ? na : security('AUDUSD', period, f_get_percentual_src(yyyy, mm, dd, hh, mi, mod_src))
nzdusd = not SHOW_XXXUSD ? na : security('NZDUSD', period, f_get_percentual_src(yyyy, mm, dd, hh, mi, mod_src))
usdjpy = not SHOW_USDXXX ? na : security('USDJPY', period, f_get_percentual_src(yyyy, mm, dd, hh, mi, mod_src))
usdcad = not SHOW_USDXXX ? na : security('USDCAD', period, f_get_percentual_src(yyyy, mm, dd, hh, mi, mod_src))
usdcnh = not SHOW_USDXXX ? na : security('USDCNH', period, f_get_percentual_src(yyyy, mm, dd, hh, mi, mod_src))
usdchf = not SHOW_USDXXX ? na : security('USDCHF', period, f_get_percentual_src(yyyy, mm, dd, hh, mi, mod_src))
usdrub = not SHOW_USDXXX ? na : security('USDRUB', period, f_get_percentual_src(yyyy, mm, dd, hh, mi, mod_src))
xauusd = not SHOW_METAL ? na : security('XAUUSD', period, f_get_percentual_src(yyyy, mm, dd, hh, mi, mod_src))
xagusd = not SHOW_METAL ? na : security('XAGUSD', period, f_get_percentual_src(yyyy, mm, dd, hh, mi, mod_src))
oilusd = not SHOW_OIL ? na : security('USOIL', period, f_get_percentual_src(yyyy, mm, dd, hh, mi, mod_src))
gasusd = not SHOW_OIL ? na : security('NGAS', period, f_get_percentual_src(yyyy, mm, dd, hh, mi, mod_src))
dxy = not SHOW_INDEX ? na : security('DXY', 'D', f_get_percentual_src(yyyy, mm, dd, hh, mi, mod_src))
usd = not SHOW_INDEX ? na : security('USDOLLAR', period, f_get_percentual_src(yyyy, mm, dd, hh, mi, mod_src))

plot(title='EURUSD', series=eurusd, color=blue)
plot(title='GBPUSD', series=gbpusd, color=aqua)
plot(title='AUDUSD', series=audusd, color=teal)
plot(title='NZDUSD', series=nzdusd, color=navy)
plot(title='USDJPY', series=usdjpy, color=orange)
plot(title='USDCAD', series=usdcad, color=olive)
plot(title='USDCNH', series=usdcnh, color=purple)
plot(title='USDCHF', series=usdchf, color=fuchsia)
plot(title='USDRUB', series=usdrub, color=lime)
plot(title='XAUUSD', series=xauusd, color=yellow)
plot(title='XAGUSD', series=xagusd, color=silver)
plot(title='OIL', series=oilusd, color=black)
plot(title='GAS', series=gasusd, color=gray)
plot(title='DXY', series=dxy, color=maroon)
plot(title='USDOLLAR', series=usd, color=red)

hline(title='100', price=100, color=black)