TechnicusCapital

Metrics using Alternative Portfolio Theory

Library "APT_Metrics"
Portfolio metrics using alternative portfolio theory

metrics(init, cur, start, end, alpha)
  Calculates APT metrics
  Parameters:
    init (float): Starting Equity (strategy.initial)
    cur (float)
    start (int): Start date (UNIX)
    end (int): End Date (UNIX)
    alpha (float): Confidence interval for DaR/CDaR. Defval = 0.05
  Returns: Plots table with APT metrics

The metrics are shown in the bottom pane being applied to a buy-and-hold strategy.

PLEASE NOTE: This is the first draft of the library. Some calculations may be incorrect. If you spot any mistakes then please let me know and I will correct them as soon as possible. I am also open to suggestions on how to improve this.

At the moment this only works on the daily timeframe until I can find a way to universally calculate annualized volatility.

Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.