xinolia

[kai]Futility Ratio

xinolia Pro+ Uppdaterad   
An indicator that measures movement inefficiency

Inefficient movement, that is, the range market becomes a high number, the limit is reached at about 60 and a trend occurs
When the range breaks and a trend occurs, the inefficiency drops to about 40 and many trends end.
The full-scale trend goes down further and goes down to about 25, which is evaluated as an efficient movement, the limit is reached and the trend ends.

As for how to use this Inge, the direction of the trend needs to be considered in other ways.
Create a position when you reach 60
Position closed or contrarian at 40 or 25
I assume the usage

動きの非効率性を測定するインジケーターです

非効率な動きをするつまりレンジ相場は高い数字になって、60程度で限界が訪れてトレンドが発生します
レンジがブレイクしトレンドが発生すると40程度まで非効率性は下がりって多くのトレンドは終了します
本格的なトレンドはさらに下がっていって効率的な動きと評価される25程度まで下がって限界が訪れてトレンドが終了します

このインジの使い方はトレンドの方向は他の方法で考える必要がありますが
60まで上がったときにポジション作成
40又は25でポジションクローズ又は逆張り
という使い方を想定しています
Release Notes: bugfix: It wasn't working well when setting the multipler
Release Notes: Source code organization

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?