TheBacktestGuy

ATR Without Outliers

TheBacktestGuy Uppdaterad   
It is an ATR indicator which filters out outliers.
Outliers are values which are higher than the standard deviation of the true range.

It may be better than normal ATR for stop loss, because it does not keep large values after pump or dump.
It is very useful for high volatile markets like crypto markets.
Versionsinformation:
Fix start of the indicator
Versionsinformation:
  • Uses My TAExt library
  • The MA type can be selected
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?