simwai

Source Correlation

In this small indicator I make it possible for the user to set two different input sources. Then, the indicator displays the correlation of these two input sources. It's a very small script, but I think it could be helpful to somebody to find uncorrelated indicators for his trading strategy. To use uncorrelated indicators is in general recommended.

Enjoy this small, but powerful tool. 🧙‍♂️

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?