SimpleCryptoLife

[SCL] Bitcoin Hashrate Dips (Miner Capitulation)

Gives long-term buy signals for Bitcoin from dips and recoveries in the hashrate (the "miner capitulation" theory). It has an overlay and a standalone mode and is fully configurable. It uses Williams Lows and ATR instead of moving averages.

Features that might be interesting for Pinescripters:
+ Automatic (as far as is possible currently) adjustment of plots for overlay and standalone display modes.
+ A neat label function for debugging floats
+ Fully commented
+ The debug that I used to overcome problems in developing it is left in
+ Ideas for how to deal with a wildly oscillating and exponentially increasing data source

You need to run this indicator on the Bitcoin daily chart for it to make any sense. The best is a BTC /USD chart with a long history, such as BNC:BLX.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?