Harold_NL

GRaB Candles by mattlacoco with Murrey Math Midline

4423 visningar
386
(use V1.1 now See links below)

GRaB candles and a murrey math "midline" in one script.
Some traders using methods of Rob Booker (40% club, trifecta5) like to use both GRaB candles and Murrey Math to combine, or to compare entry and exit moments.
Color of candles are as GRaB candles.
Midline use: Crossing the midline is a change of color in murrey. Candles closing above the midline would be green and below would be red as murrey candles.

Credits:
Original script of Raghee Horner's GRaB Candles by Matt Lacoco (BUY BLUE SELL RED).
Murrey Math Midline added by Harold van Berk (most code copied from "UCS_Murrey's Math Oscillator_V2" by ucsgears)
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
study(title='Buy Blue Sell Red', shorttitle='BBSR', overlay=true)

// plot midline from Murrey Math for trifecta entry and exit
// Inputs
length = input(100, minval = 10, title = "Look back Length")
mult = input(0.125, title = "Mutiplier; Only Supports 0.125 = 1/8")
lines = input(true, title= "Show Murrey Math Fractals")
bc = input(true, title = "Show Bar Colors Based On Oscillator")

// Donchanin Channel
hi = highest(high, length)
lo = lowest(low, length)
range = hi - lo
multiplier = (range) * mult
midline = lo + multiplier * 4

plot (midline)
// end MMM line

// vars
emaPeriod = input(title="EMA Period", type=integer, defval=34)
showWave = input(title="Show Wave", type=bool, defval=false)

// build wave
emaHigh = ema(high,emaPeriod)
emaLow = ema(low,emaPeriod)
emaClose = ema(close,emaPeriod)

waveHigh = showWave == true ? emaHigh : na
waveLow = showWave == true ? emaLow : na
waveClose = showWave == true ? emaClose : na

plot(waveHigh, title="EMA High",color=red )
plot(waveLow, title="EMA Low", color=blue)
plot(waveClose, title="EMA Close", color=silver)

// paint candles according to close position relative to wave
barcolor(close < emaLow ? close > open ? red : maroon : close > emaHigh ? close > open ? blue : navy : close > open ? silver : gray)

Kommentarer