capriole_charles

Yield Curve (2-10yr)

Yield curve of the 2-10 year US Treasury Bonds, with over 50 years of history.

The Yield Curve is the interest rate on the 10 year bond minus the 2 year bond.

When it inverts (crosses under 0) a recession usually follows 6-12 months later.
It's a great leading indicator to identify risk in the macroeconomic environment.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?