melodicfish

Coin Flipper Pro with strategy tester

Converted the script "Coin Flipper Pro" into a Strategy. The same random "Coin Flip" trading fun with new features. Now users can run back test on the random trades and see how adjusting the risk to reward ratio affects the over all win rate and the profit of each trade. The Back test can be enabled or disabled in the settings along with the option to choose specific dates to run the test. Enjoy!
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?