markvaljavec

NY Killzone (Morning, Lunch, Afternoon)

markvaljavec Uppdaterad   
Indicator for New York session that splits Morning, Lunch and Afternoon part of the session.
Works on Time Frames of 30m and below.
Versionsinformation:
Indicator that splits NY Killzone into Morning, Lunch and Afternoon part of the NY Session
Versionsinformation:
Indicator that splits NY Killzone into three parts: Morning, Lunch and Afternoon of the Session
Versionsinformation:
Updated version of previous indicator.

Changes made:
- Changed default colour scheme.
- Added a new section for Premarket Hours from 8.30 to 9.30.
- Code is easier to read and understand

Note that this indicator works best on 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m, 30m Time Frames.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?