QuantVue

Weekly Range Support & Resistance Levels [QuantVue]

QuantVue Uppdaterad   
Weekly Range Support & Resistance Levels

Description:

The Weekly Range Support & Resistance Levels analyzes weekly ranges and takes the average range of the last 30 weeks (default setting).

It also takes the average +/- a standard deviation, and creates support & resistance levels/zones based on the weekly opening price.

The levels will update each week, and previous weekly levels can be toggled on or off.

Settings:

🔹Averaging Period
🔹Standard Deviation Multiplier
🔹Toggle Support & Resistance Prices
🔹Show Weekly Open Line
🔹Show Previous Levels

Don't hesitate to reach out with any questions or concerns. We hope you enjoy!

Cheers.
Versionsinformation:
Updated code for the standard deviations and to see weekly open on previous levels.
Versionsinformation:
Fixed error for the indicator to show properly on certain indexes.

Get Access to the exclusive QuantVue indicators: www.quantvue.io/

Join thousands of traders in our Free Discord: discord.gg/tC7u7magU3
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?