HeWhoMustNotBeNamed

Relative Bandwidth Filter

This is a very simple script which can be used as measure to define your trading zones based on volatility .

Concept
This script tries to identify the area of low and high volatility based on comparison between Bandwidth of higher length and ATR of lower length.

Relative Bandwidth = Bandwidth / ATR

Bandwidth can be based on either Bollinger Band , Keltner Channel or Donchian Channel. Length of the bandwidth need to be ideally higher.
ATR is calculated using built in ATR method and ATR length need to be ideally lower than that used for calculating Bandwidth.

Once we got Relative Bandwidth, the next step is to apply Bollinger Band on this to measure how relatively high/low this value is.

Overall - If relative bandwidth is higher, then volatility is comparatively low. If relative bandwidth is lower, then volatility is comparatively high.

Usage
This can be used with your own strategy to filter out your non-trading zones based on volatility . Script plots a variable called "Signal" - which is not shown on chart pane. But, it is available in the data window. This can be used in another script as external input and apply logic.

Signal values can be
  • 1 : Allow only Long
  • -1 : Allow only short
  • 0 : Do not allow any trades
  • 2 : Allow both Long and Short


Request trial access: https://www.trendoscope.au/contact-us
Reach me on telegram: https://t.me/HeWhoMustNotBeNaamed
Join tradingview: https://www.tradingview.com/gopro/?share_your_love=sudh
USDT (TRC20): TCaz4CG9aZyR4jp3Ygf7MESWJPmcJgoep5
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?