ChartingCycles

Up Volume vs Down Volume

ChartingCycles Uppdaterad   
Calculating NYSE Up Volume (UPVOL.NY) vs NYSE Down Volume (DNVOL.NY). The triangles appear when the ratio exceeds 90% in either direction.
Also has the option to switch to NQ, US, DJ, AM, or AX tickers.
Credit to @MagicEins for the original script:
Versionsinformation:
Some minor formatting changes.
Versionsinformation:
Replaced the label with a panel that shows both Up Volume and Down Volume ratios.
Consolidated the ticker input to one input.
General formatting.
Versionsinformation:
Now shows intraday levels for minute and hour resolutions.
Versionsinformation:
Panel is now visible on all resolutions
Versionsinformation:
Added in 80% days
Versionsinformation:
General clean up
Versionsinformation:
  • Option to view cumulative or out of 100% (default cumulative)
  • Option to turn the 90% underlay on or off (default off)
  • Brighter colors for 90% days
Versionsinformation:
  • Minor modifications to the previous update's changes
  • 90% Underlay now applies to both Cumulative and Relative display
Versionsinformation:
Minor fixes
Versionsinformation:
Minor updates
Versionsinformation:
Added in Split or Stacked option.
Versionsinformation:
Clean-up and performance improvements

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?