niceboomer

Portfolio Table

niceboomer Uppdaterad   
A tool to manage your invested assets (stocks, crypto currencies, ...).
- Show profit of every asset as well as the total profit.
- Show/hide a bought price line on the chart if the current selected ticker is on your portfolio.
Versionsinformation:
Updated displaying bought price line logic.
Versionsinformation:
Highlighted current selected ticker in the table with orange color.
Versionsinformation:
Added "PnL Weight" column to compare the ticker's profit with the total profit.
Now you can look at this column to find out which one is the most profitable and which one is the worst investment in your portfolio.
Versionsinformation:
- Added more columns for target price and target PnL (can show/hide these columns on screens).
- Added 1 more column for RSI (EMA). If RSI >= 70 then color = green, RSI <= 30 then color = red, otherwise it uses the asset default color.
- Added 1 flag to show minimum columns only.
Versionsinformation:
Added ability to change various colors of the table.
Versionsinformation:
- Now it shows only 5 columns in Minimum mode, so that we can view the table on mobile phones as well.
Versionsinformation:
Added ability to shrink RSI value to a smaller value (80% of its original value, by default) to be less impulsed by the RSI signals.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?