gamer456148

Volume & Intraday Script

I am still learning pinescript, and part of this was created using the Pine Script language reference manual. This includes looking at the time series, a fixed length, and the default intraday_loss variables. This also includes the basic fixed lengths for an swma (Symmetrically weighted moving average ) and the script to start creating a strategy. All in all this is just a basic sample of pinescript that you can customize for your trading needs. This can work with Cryptocurrency but these moving averages usually work more efficiently for forex.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?