Yazdanian

Multi Price Alert

Sometimes you need set some alert at specific price levels on a chart.
Now you able to set ten different price levels to get alert at this prices.
With this Indicator also Basic Accounts can set more than one alert at price levels.

How to Use :

1- Enable Indicator on your Chart
2- Input your prices on Indicator Settings
3- Active Indicator Alert on 1m Chart (Select Multi Price Alert on Conditions Menu & Once Per Bar on Options)
5- Enjoy !

Notice : If change at prices, you should remove and reset Alert again.

Good trading to all ...

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?