LazyBear

Variable Moving Average [LazyBear]

Variable Moving Average, often abbreviated as VMA, is an Exponential Moving Average developed by Tushar S. Chande. VMA automatically adjusts its smoothing constant on the basis of Market Volatility .

Use this like other Moving Averages. I have added the following options that can be enabled via options page:
- Trend Direction Indication: Green = Up trend, Blue = Potential congestion, Red = down trend.
- Color bars based on Trend

More info:
http://www.thewizardtrader.com/Education...

List of my other indicators:
- GDoc: https://docs.google.com/document/d/15AGC...
- Chart:

List of my free indicators: http://bit.ly/1LQaPK8
List of my indicators at Appstore: http://blog.tradingview.com/?p=970
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
//
// @author LazyBear 
// List of all my indicators: 
// https://docs.google.com/document/d/15AGCufJZ8CIUvwFJ9W-IKns88gkWOKBCvByMEvm5MLo/edit?usp=sharing
// 
study(title="Variable Moving Average [LazyBear]", shorttitle="VMA_LB", overlay=true)
src=close
l =input(6, title="VMA Length") 
std=input(false, title="Show Trend Direction")
bc=input(false, title="Color bars based on Trend")
k = 1.0/l
pdm = max((src - src[1]), 0)
mdm = max((src[1] - src), 0)
pdmS = ((1 - k)*nz(pdmS[1]) + k*pdm)
mdmS = ((1 - k)*nz(mdmS[1]) + k*mdm)
s = pdmS + mdmS
pdi = pdmS/s
mdi = mdmS/s
pdiS = ((1 - k)*nz(pdiS[1]) + k*pdi)
mdiS = ((1 - k)*nz(mdiS[1]) + k*mdi)
d = abs(pdiS - mdiS)
s1 = pdiS + mdiS
iS = ((1 - k)*nz(iS[1]) + k*d/s1)
hhv = highest(iS, l) 
llv = lowest(iS, l) 
d1 = hhv - llv
vI = (iS - llv)/d1
vma = (1 - k*vI)*nz(vma[1]) + k*vI*src
vmaC=(vma > vma[1]) ? green : (vma<vma[1]) ? red : (vma==vma[1]) ? blue : black 
plot(vma, color=std?vmaC:black, linewidth=3, title="VMA")
barcolor(bc?vmaC:na)