Kaspricci

Hammer & Shooting Star [C] - Kaspricci

Hammer and Shooting Star
This indicator identifies Hammer and Shooting Star candles and marks them with a respective label. It uses a set of predefined fibonacci levels to measure the size of the body in comparison to the overall size of the candle. You can change the fibonacci level according to your preferences.

You can enable a confirmation of the Hammer or Shooting Star candle by a following green or red candle.

Settings
  • Fibonacci Level - Select on of the predefined fibonacci levels as a threshold for the maximum size of the body compared to the overall size of the candle.
  • Confirm by next candle - by default turned off. If turned on, this will check the subsequent candle and only mark a Hammer followed by a green candle or a Shooting Star followed by a red candle.
  • Show labels on chart - by default turned on. If turned off, the indicator will hide the labels on the chart.
Alerts
You can create alerts for Hammer and Shooting Star candles. The indicator provides the respective conditions.

Linking with Backtesting Strategy
I also added a feature to combine this indicator with a backtesting strategy. It provides a plot Connector which can be selected in a backtesting strategy supporting this linking feature.

Signals:
  • Signal: 2 - Hammer candle (long entry)
  • Signal: -2 - Shooting Start candle (short entry)
You can see the signal values in the status line of the indicator. This is based on the External Signal Protocol defined by PineCoders.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?