cBoer

TF Entry and Exit (Murrey Based)

TF Entry and Exit (Murrey Based) with Alerts
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
// Created & Developed by Ucsgears, based on Murrey Math Line Principle - Modified by CCB 20.03.2015
// Version 2 - March, 12 - 2015

study(title="Murrey Based Trifecta Entry and Exit", shorttitle="TRIFECTA_E_X", overlay=true, precision = 2)

// Inputs
length = input(100, minval = 10, title = "Look back Length")
mult = input(0.125, title = "Mutiplier; Only Supports 0.125 = 1/8")
bc = input(false, title = "Show 'Murrey' Bar Colors")


// Donchanin Channel
hi = highest(high, length)
lo = lowest(low, length)
range = hi - lo
multiplier = (range) * mult
midline = lo + multiplier * 4

oscillator = (close - midline)/(range/2)

a = oscillator > 0 and oscillator < mult*2
b = oscillator > 0 and oscillator < mult*4
c = oscillator > 0 and oscillator < mult*6
d = oscillator > 0 and oscillator < mult*8

z = oscillator < 0 and oscillator > -mult*2
y = oscillator < 0 and oscillator > -mult*4
x = oscillator < 0 and oscillator > -mult*6
w = oscillator < 0 and oscillator > -mult*8

colordef = a ? #ADFF2F : b ? #32CD32 : c ? #3CB371 : d ? #008000 : z ? #CD5C5C : y ? #FA8072 : x ? #FFA07A : w ? #FF0000 : blue

barChangedBear = ((oscillator[1] > 0 and oscillator[1] < mult*8) and (oscillator < 0 and oscillator > -mult*8)) ? true : false
barChangedBull = ((oscillator[1] < 0 and oscillator[1] > -mult*8) and (oscillator > 0 and oscillator < mult*8)) ? true : false

plotshape(barChangedBear ? oscillator : na, title="Turned Bear", style=shape.circle, color=red, location=location.abovebar)
plotshape(barChangedBull ? oscillator : na, title="Turned Bull", style=shape.circle, color=lime, location=location.belowbar)

// Bar Color Oversold and Overbought
barcolor(bc ? colordef : na)