mrmccraig

SPX ES Spread

A very simple indicator to display the spread between ES and SPX. The table by default displays in the upper right corner of the chart. If you are on the chart for SPX, it will show the current price of ES, as well as the difference in points between the two. Similarly, if on the chart for ES, it will show the price for SPX as well as the difference in points between the two. The table does not appear at all if the chart symbol is anything other than ES or SPX. The specific symbols used can be defined by the user.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?