efedoracankardes

cankardesler stoploss v2

This stoploss allows to filter high volatility fake trends;
But how we are made it; we are calculating the last spikes value average and calculating the standart deviation, after we added to the standart stoploss formula price+2atr and voila!!
Your stop loss is ready.
The idea behind this formula: what is explosing our stops? fake-out spikes.
We think if we get the last spikes average and calculate the standart deviation on it and after add it to the original stop formula, its gonna help for bypassing the spikes.


Thanks a lot @ocankardes for helping me to developing this formula
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?