frozon

Imbalanced zone

frozon Uppdaterad   
Imbalance, this is a zone / gap created when the price move with force in a given direction. It identify a zone where the price could
potentially go back. This gives perfect targets for your trades.

Imbalance is created from the high and low of 3 candles. When the wicks the of 1st and 3rd candle does not fully overlap the middle one.

You can define the penetration ratio which will delete a tested zone from the chart. Usually find that 20% (0.2) is pretty accurate.
Versionsinformation:
Update screenshot with imbalanced zone displayed correctly
Versionsinformation:
Add alert on new imbalanced candle
Fix deletion of triggered imbalanced zone
Versionsinformation:
Add note & fix screenshot
Versionsinformation:
Just update screenshot
Versionsinformation:
Add color option for boxes
Add mid line for each boxes

The mid line can be used as specific target when using imbalanced zone as your potential target zone.
Versionsinformation:
In this update you'll be able to select the timeframe you'd like the imbalance to be computed and displayed with (eg: 15min imbalance on a 5min chart)

Also a reduce option which will reduce the imbalance based on price touch within it.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?