HPotter

CMO & WMA Backtest

This indicator plots Chande Momentum Oscillator and its WMA on the
same chart. This indicator plots the absolute value of CMO.
The CMO is closely related to, yet unique from, other momentum oriented
indicators such as Relative Strength Index, Stochastic, Rate-of-Change,
etc. It is most closely related to Welles Wilder?s RSI, yet it differs
in several ways:
- It uses data for both up days and down days in the numerator, thereby
directly measuring momentum;
- The calculations are applied on unsmoothed data. Therefore, short-term
extreme movements in price are not hidden. Once calculated, smoothing
can be applied to the CMO, if desired;
- The scale is bounded between +100 and -100, thereby allowing you to clearly
see changes in net momentum using the 0 level. The bounded scale also allows
you to conveniently compare values across different securities.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?