godzcopilot

Trade Ideas to Discord Webhook

godzcopilot Uppdaterad   
Takes basic user inputs for entries, exits, stop loss and leverage.
Converts all inputs (removing unused ones) to an alert message.

Intended for use as a single alert / message.
Alert will fire as soon as activated - after that you should delete the alert to prevent multiple alerts being fired on subsequent candles.
Versionsinformation:
Converted to pinescript v5.

Added the option to define whether the signal is Entry / Exit only, or a combined Entry & Exit Signal.
Suggest to use the "Other Notes" field to define a trade ID when posting separate Entry / Exit Signals.

If Entry / Exit is selected, only the relevant parts will be constructed in the message, other fields will be ignored.
Versionsinformation:
Fixed a bug in that Entry / Exit wasn't working
Added the option to define if a trade is a Long or a Short.

Added color formatting to the message - Green for Long, Red for Short.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?