GioLucaas

RSI Supply / Demand Zones

Lines plotted for the Low and High of the region of price that was Overbought or Oversold

(Low of the candle that became overbought and highest high in the Overbought period)
(High of the candle that became oversold and highest high in the Oversold period)

I like to use the dotted lines as pivot points for the reversal of the trend, and also pay attention to small tops and bottoms (normal lines) that form in strong trends, as they usually make for brief periods of acummulation/distribution before the continuation of the strong trend.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?