SamRecio

Word_Puzzle_Data_A2H

Library "Word_Puzzle_Data_A2H"

This Library consists of functions for returning arrays of words starting with A through H.
By splitting the data through multiple libraries, I can import more tokens into my final compiled script, so having this data separately is extremely helpful.

This library is the the container 1/3 for my database of 5 Letter words uses in my "Word Puzzle" Game.

The List was Obtained from this master list| gist.github.com/drac...85bad51479e5acaadb93

The list was also filtered for profanity.

If there were more than 999 words under 1 first letter, then I have made the array for the 1 letter into 2. 'letter1' & 'letter2', these are used for the letters "P, B, & S".

All words are lowercase

a_ary()
- Returns an array of words starting with "'A"
b1_ary()
- Returns an array of words starting with "B"
b2_ary()
- Returns an array of words starting with "B"
c_ary()
- Returns an array of words starting with "C"
d_ary()
- Returns an array of words starting with "D"
e_ary()
- Returns an array of words starting with "E"
f_ary()
- Returns an array of words starting with "F"
g_ary()
- Returns an array of words starting with "G"
h_ary()
- Returns an array of words starting with "H"

Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.