Dreadblitz

🐳 Whales 🆚 Little Fish 🐟

Dreadblitz Uppdaterad   
THIS INDICATOR DETERMINES WHAT THE STRONG HANDS AND WEAK HANDS ARE DOING, BASED ON THE FAMOUS INDICATOR "KONCORDE", OBTAINED FROM THE PERCENTARY VARIATION OF THE INDICATOR IVP (POSITIVE VOLUME INDEX) AND IVN (VOLUME INDEX). ANYONE READING THE AVAILABLE DOCUMENTATION ON THESE TWO SMALL MATHEMATICAL JEWELRY WILL DISCOVER THAT THE ATTRIBUTED VOLUMES NEGOTIATED TO STRONG HANDS (IVN) OR WEAK HANDS (IVP).

NOTE: USE THIS INDICATOR ONLY IN INSTRUMENTS WITH REAL VOLUME.
Versionsinformation:
NOTE: THIS INDICATOR DOES IT ON A NON-OFFICIAL KONCORDE VERSION SHARED IN TRADINGVIEW, TODAY I OBTAINED THE OFFICIAL VERSION OF KONCORDE OF BLAI5 AND I FIND OUT THAT THE RESULT IS VERY DIFFERENT FROM THE NON-OFFICIAL VERSIONS THAT ARE NOT FOUND THE CODE AS I DO NOT HAVE THE BLAI5 PERMITS, SO I RECOMMEND NOT TO USE THIS INDICATOR AS IT GENERATES INCORRECT RESULTS. YOU ALSO TAKE THE OPPORTUNITY FOR DECITERS THAT DO NOT USE ANY OFFICIAL VERSION OF KONCORDE THOSE THAT ARE PUBLISHED, AS THE RESULTS ARE VERY DIFFERENT FROM THE ORIGINAL VERSION.
Versionsinformation:
NOTE: THE VERSION THAT WORKS CORRECTLY IS:
Skript med en öppen kÀllkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen kÀllkod sÄ att andra handlare kan förstÄ och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan anvÀnda det gratis men ÄteranvÀndning av den hÀr koden i en publikation regleras av vÄra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att anvÀnda den i ett diagram.

FrÄnsÀgelse av ansvar

Informationen och publikationerna Àr inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av rÄd eller rekommendationer som tillhandahÄlls eller stöds av TradingView. LÀs mer i AnvÀndarvillkoren.

Vill du anvÀnda det hÀr skriptet i ett diagram?