MartinMystere

Pine Script Tutorial #4

Welcome to Pine Script Tutorial #4

This is more complex than the previous 3 tutorials. This one builds upon the first 3 tutorials.

What does this code do?: It plots on a histogram (at the bottom), the difference between closest round number and the close. So for example 84 -close = 16 pips. It shows the 16 pips on the histogram.

First off, it is actually Two studies on this graph, not one. I wanted the histogram at the bottom and round number indicator to overlay on the graph. There is no code within Pine Script that lets you do that within one script.

Secondly, there is no code that lets you spit out number on the graph, that is why I used histogram, initially I wanted it to tell me 16 pips in writing but no way of doing that.

In order to replicate the graph you have to first plot the rounding formula as overlay. Thean take out the overlay and plot te histogram.

I got the rounding formula from one of the coders here and simplified it. Just search round.

Hope this helps,
Feel free to comment.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?