makuchaku

Day/Week/Month/3M/6M/12M MTF breaks by makuchaku

This indicator plots breaks for multiple timeframes. Works on Daily to Yearly timeframes.

Currently supported timeframes :
  • Daily
  • Weekly
  • Monthly
  • Quarterly
  • Half Yearly
  • Yearly

It currently plots all breaks together. From Indicator settings hide what you don't need and save as default settings.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?