koin101

EFT

koin101 Uppdaterad   
ENG: Inflation Price Forecast indicator

With this indicator, when you add monthly and annual positive inflation rates, the price of the parity is estimated according to inflation. You can enter inflation rates as either positive or negative. You can write positive inflation rates as they are, but when writing negative inflation rates, the rate must be preceded by a negative phrase. A (-) sign should be placed in front of the negative inflation rate. Their codes are open and anyone can develop these codes. In the use of indicators, it is useful to look at the monthly chart because inflation rates are given on a monthly basis. As a result of these data, you can see the most accurate results on the monthly chart. The green line shows the positive inflation, the red line the negative inflation, and the gray line shows the annual positive and negative inflation. You can arrange the colors and line formats according to your desire.

TR: Enflasyon Fiyat Tahmini indikatörü

Bu indikatör ile aylık, yıllık pozitif enflasyon oranları eklediğinizde paritenin fiyatını enflasyona göre fiyat tahminde bulunmaktadır. Enflasyon oranlarını isterseniz pozitif isterseniz negatif olarak giriş yapabilirsiniz. Pozitif enflasyon oranlarını olduğu gibi yazabilirsiniz ancak negatif enflasyon oranını yazarken oranın başında negatif ibaresi bulunmalıdır. Negatif enflasyon girişini oranın önüne (-) işareti konulmalıdır. Kodları açık ve herkes bu kodları geliştirebilir. İndikatör kullanımında ise Aylık grafikte bakmanızda fayda var çünkü enflasyon oranları aylık bazda verilmektedir. Bu veriler neticesinde en doğru sonuçları aylık grafikte görebilirisiniz. Yeşil çizgi pozitif enflasyonu kırmızı çizgi negatif enflasyonu gri çizgi yıllık pozitif ve negatif enflasyonu göstermektedir. Renkleri, çizgi biçimleri isteğinize göre düzenleyebilirsiniz.
Versionsinformation:
Merhabalar, EFT indikatörü için enflasyon ortalaması eklendi.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?