SamRecio

Simple Levels

Simple Level provides a (you guessed it) simple user to user level sharing experience, with less boxes, less formatting, and less hassle.
Simply insert your levels into the input box, separated by commas. That's it.
Example: 1,2,3,4,5
The Simple Levels indicator will automatically color your lines based on their position to the current close price.
If the level is crossed, the level line will change color.

This indicator is intended for those who just want to skip filling out boxes or typing in a tricky format, and cut to the chase.

There are additional, nice-to-have settings as well for the "more" technically inclined; however, nothing too complicated.

Enjoy!

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?