loxx

loxxfsrrdspfilts

Library "loxxfsrrdspfilts"
loxxfsrrdspfilts : FATL, SATL, RFTL, & RSTL Digital Signal Filters

fatl(src)
  fatl
  Parameters:
    src: float
  Returns: result float

rftl(src)
  rftl
  Parameters:
    src: float
  Returns: result float

satl(src)
  satl
  Parameters:
    src: float
  Returns: result float

rstl(src)
  rstl
  Parameters:
    src: float
  Returns: result float

Public Telegram Group, t.me/algxtrading_public

VIP Membership Info: www.patreon.com/algxtrading/membership
Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.