Fontiramisu

Wick-off Check Pattern [Misu]

█ This Indicator shows a wick-off check pattern.
This pattern appears when a candle goes below a level (support or resistance) and closes above it OR when it goes above a level and finishes below it. This causes a wick to go through the level: a wick-off check
This can confirm a pullback or a breakout.

█ Usages:
This indicator can be used to validate a resistance or support level.
It can also be used to validate breaking levels.

█ Parameters:
Deviation: Parameter used to calculate pivots.
Depth: Parameter used to calculate pivots.
Wickoff Mode: Mode used to detect Wickoff check pattern.
> counter pattern: only shows "pullback" wickoff check.
> breakout pattern: only shows "breakout moves" wickoff check.
> both: shows both.
Lenght Avg Body: Lenght used to calculate the average body size.
First Breakout Factor:
Lenght Avg Wick Validation: This factor multiplied by the "body avg" filters out the non-significant breakout.
Factor Avg Wick Validation: Lenght used to calculate the average wick size.
Max Bars Wickoff: This factor multiplied by the "wick avg", filters out the non-significant wickoff signals.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?