forexpirate

BITCOIN pairs combined slopes

First Version of a BITCOIN multi exchange slope of moving average indicator. It takes the slope of a moving average from multiple exchanges to give a broader picture of what Bitcoin USD is doing. There is a bitcoin China and USDCHY pair in the code but it is not in the actual calculation. It is there for version two later on. Stay posted
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
//@version=2
study(title="BITCOIN pairs combined slopes", 
     shorttitle="BITCOIN pairs combined slopes")
// Add the inputs
l = input(title="Length", type=integer,
     defval=15, minval=5)
smaLength = input(title="EMA length", type=integer,
     defval=21, minval=5)
p0 = input(title="Other data series", type=symbol,defval="bitstamp:btcusd")
p1 = input(title="Other data series", type=symbol,defval="coinbase:btcusd")
p2 = input(title="Other data series", type=symbol,defval="huobi:btcusd")
p3 = input(title="Other data series", type=symbol,defval="bitfinex:btcusd")
p4 = input(title="Other data series", type=symbol,defval="okcoin:btcusd")
p5 = input(title="Other data series", type=symbol,defval="itbit:btcusd") 
p6 = input(title="Other data series", type=symbol,defval="btcchina:btccny")
p7 = input(title="Other data series", type=symbol,defval="FX_IDC:usdcny")
p8 = input(title="Other data series", type=symbol,defval="FX_IDC:usdcnh")
p9 = input(title="Other data series", type=symbol,defval="FX_IDC:eurusd")
p10 = input(title="Other data series", type=symbol,defval="FX_IDC:audjpy")
p11 = input(title="Other data series", type=symbol,defval="FX_IDC:gbpsgd")
p12 = input(title="Other data series", type=symbol,defval="FX_IDC:usdcnh")
p13 = input(title="Other data series", type=symbol,defval="FX_IDC:usdjpy")
p14 = input(title="Other data series", type=symbol,defval="FX_IDC:eurgbp")
// Get the additional data series
s0= security(p0, period, close)
s1= security(p1, period, close)
s2= security(p2, period, close)
s3= security(p3, period, close)
s4= security(p4, period, close)
s5= security(p5, period, close)
s6= security(p6, period, close)
s7= security(p7, period, close)
s8= security(p8, period, close)
s9= security(p9, period, close)
s10= security(p10, period, close)
s11= security(p11, period, close)
s12= security(p12, period, close)
s13= security(p13, period, close)
s14= security(p14, period, close)
// Calculate correlation and slopes
corr0 = correlation(close, s0, l)
corr1 = correlation(close, s1, l)
corr2 = correlation(close, s2, l)
corr3 = correlation(close, s3, l)
corr4 = correlation(close, s4, l)
corr5 = correlation(close, s5, l)
corr6 = correlation(close, s6, l)
corr7 = correlation(close, s7, l)
corr8 = correlation(close, s8, l)
corr9 = correlation(close, s9, l)
corr10 = correlation(close, s10, l)
corr11 = correlation(close, s11, l)
corr12 = correlation(close, s12, l)
corr13 = correlation(close, s13, l)
corr14 = correlation(close, s14, l)
sma0 = sma(s0, l)
sma1 = sma(s1, l)
sma2 = sma(s2, l)
sma3 = sma(s3, l)
sma4 = sma(s4, l)
sma5 = sma(s5, l)
sma6 = sma(s6, l)
sma7 = sma(s7, l)
sma8 = sma(s8, l)
sma9 = sma(s9, l)
sma10 = sma(s10, l)
sma11 = sma(s11, l)
sma12 = sma(s12, l)
sma13 = sma(s13, l)
sma14 = sma(s14, l)
m0 = (sma0-sma0[1])*corr0
m1 = (sma1-sma1[1])*corr1
m2 = (sma2-sma2[1])*corr2
m3 = (sma3-sma3[1])*corr3
m4 = (sma4-sma4[1])*corr4
m5 = (sma5-sma5[1])*corr5
m6 = (sma6-sma6[1])*corr6
m7 = (sma7-sma7[1])*corr7
m8 = (sma8-sma8[1])*corr8
m9 = (sma9-sma9[1])*corr9
m10 = ((sma10-sma10[1])*corr10)/100
m11 = (sma11-sma11[1])*corr11
m12 = (sma12-sma12[1])*corr12
m13 = ((sma13-sma13[1])*corr13)/100
m14 = (sma14-sma14[1])*corr14

compm = m0+m1+m2+m3+m4+m5
// m0+m1+m2+m3+m4+m5+m6+m7+m8+m9+m10+m11+m12+m13+m14
compmave = sma(compm, smaLength)

// Plot values
hline(0, color=white, linewidth=1)
dircolor =  iff( compm > 0, green, red)
plot(series=compm,color=dircolor,title="Combined Slope", style=columns)
plot(series=compmave, color=blue, linewidth=3 ,title="Count Average")