godzcopilot

Blocky's EMA Ribbon

godzcopilot Uppdaterad   
A classic EMA ribbon setup.

The script uses eight EMAs, with default lengths ranging from 21 to 55 periods, with an additional EMA with a default length of 200 periods.
The lengths of the EMAs can be customized, when customizing, the shortest time frame should be first and the longest time frame last.

The ribbons gradient strength is calculated based on the EMA's sequence, and their separation.
The color and transparency are set based on the calculated strength. The bolder the color, the stronger the strength.
Use the opacity multiplier to increase/decrease the strength of the gradient. BTCUSD

Versionsinformation:
Added the option to highlight behind the gradient.
Added an offset EMA channel based on the width of the ribbon
Versionsinformation:
Increased the minimum opacity of the ribbon to make the crossover visible
Versionsinformation:
Added ema forecast extensions to the ribbon.
Inspiration from this indicator developed by cupbearer

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?