potatoshop

Trading range display with Box

This script is just for reference to see the trading range.
Do not use this strategy logic, it is just Test strategy.
The trading range is colored depending on whether it is profitable or not.
You can change the color if you want.

When you declare the strategy, put (process_orders_on_close=true,calc_on_every_tick=true, max_boxes_count=500) in your script.
Then it can show you current open trading as well.
If you use switching strategy (e.g longposition to shortposition right away), it may not show you the range properly.
In that case, reduse the test period.

IT IS Repainting Reference.

If you want to see your strategy result visually,
Just copy and paste from line 22 in my script.

Good Luck everyone.

전략 거래 기간 동안을 보여주는 지표입니다.
이 지표에 쓰인 전략은 단순 테스트용 입니다. 절대 사용하지 마세요.
각 거래기간은 수익이냐 아니냐에 따라 색깔이 정해 집니다.
색깔은 여러분이 변경하실 수 있습니다.

전략을 선언부에 process_orders_on_close=true,calc_on_every_tick=true, max_boxes_count=500 을 넣으시면 현재 오픈 거래도 보실 수 있습니다.
스위칭 전략(롱에서 숏으로 바로 전환하는 전략)을 쓰시는 분들은 아마 테스트 기간을 줄이라는 경고를 받으실 수 있습니다.

이 지표는 리페이팅이 될 수 있습니다.
전략 결과를 눈으로 보고 싶으신 분들은 22번째 줄 부터 카피하시면 됩니다.

행운이 있길..

---strategy set---
default_qty_value=10
commission_value=0.04
slippage=2

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?