Giovanni-1-

One Setup for Life ICT

Giovanni-1- Uppdaterad   
Guided by ICT tutoring, I create this versatile 'One Trading Set Up For Life' indicator

This indicator shows a different way of viewing the "Highs and Lows" of Previous Sessions, drawing from the current day until 09:30 AM, the time at which the Highs and Lows of the previous day's sessions can be taken into consideration for a Reversal or for a Take profit.
Levels tested after 9.30am will be blocked so you have a good and clear view of the levels affected

Timing Session =
London: 02:00 to 05:00
New York: 9.30am to 12.30pm
Lunch: 12.30pm to 1pm
PM Session: 1.30pm to 4pm

The user has the possibility to:
- Choose to view sessions or not
- Choose to show levels from previous sessions
- Choose to show today's session levels
- Choose between 08:30 and 09:30 the starting time for the Liquidity taken
- Choose to view High and Low only from the previous day
- See both the name of the Sessions and the price of the levels

The indicator must be used as ICT shows in its concepts, the indicator takes into consideration both previous sessions and today's sessions, and the session levels can be used both for a reversal and for a possible Take Profit like the example here under
Reversal = Possible Take Profit =
If something is not clear, comment below and I will reply as soon as possible.
Versionsinformation:
- Added new 'Start time when you take Prev.H/L' 00:00 and 02:00
- Deleted today's H/L (I'll add it again when I've fixed it)
Versionsinformation:
- Added Session Background and Silver Bullet
Versionsinformation:
- Fixed Bug
Versionsinformation:
- Fixed bug
Versionsinformation:
- Fixed Liquidity
"Any NY session liquidity taken by the next session (on RTH ) is no longer valid, however if it was taken after 16:15 and before 09:30 - it is still valid for RTH sessions (e.g. manual NY sessions)"
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?