Fedra_Algotrading

PnL and Buy & Hold Tracker

Fedra_Algotrading Uppdaterad   
In this script I use a simple, not necessarily profitable, strategy of a cross of MAs to teach how to calculate and plot the PnL of each trade made by the indicator. I also show how to calculate the cumulative PnL of all trades and the Buy and Hold of the same period.
These calculations which are natively available in any strategy script, require a bit of resourcefulness to work in an indicator script.
It can be very useful to optimize parameters for the best performance of an indicator-based strategy.

I use variables to store the price of the asset at each buy signal to calculate the PnL with the closing price of that particular trade and another variable to store the price value of the first trade, which calculates the Buy and Hold percentage with the current price of the asset.

I plot the values of the trades in labels and the accumulated values in a table.
I also show how to calculate and plot the unrealized PnL of open trades.
Versionsinformation:
Added Closed trades counter and win ratio to the backtest panel
Versionsinformation:
Version 2.5
Fixed Profit ratio label

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?