jdotcee

Round Numbers

jdotcee Uppdaterad   
This is a variation of "Round numbers above and below" indicator by BitcoinJesus-Not-Roger-Ver. I've made it two sets of lines and round number range changeable. Defaults at 100 and 500 round numbers.
Release Notes: This is a variation of "Round numbers above and below" indicator by BitcoinJesus-Not-Roger-Ver. I've made it two sets of lines and round number range changeable. Defaults at 100 and 500 round numbers.
Release Notes: This indicator is no longer limited to forex, now works for ANY instrument
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?