QuantraSystems

DynamicFunctions

Library "DynamicFunctions"
Custom Dynamic functions that allow an adaptive calculation beginning from the first bar

RoC(src, period)
  Dynamic RoC
  Parameters:
    src (float): and period
Custom function to calculate the actual period considering non-na source values
    period (int)

dynamicMedian(src, length)
  Dynamic Median
  Parameters:
    src (float): and length
    length (int)

kernelRegression(src, bandwidth, kernel_type)
  Dynamic Kernel Regression Calculation \n Uses either of the following inputs for kernel_type:\nEpanechnikov\nLogistic\nWave
  Parameters:
    src (float)
    bandwidth (int)
    kernel_type (string)

waveCalculation(source, bandwidth, width)
  Use together with kernelRegression function to get chart applicable band
  Parameters:
    source (float)
    bandwidth (int)
    width (float)

Rsi(src, length)
  Dynamic RSI function
  Parameters:
    src (float)
    length (int)

dynamicStdev(src, period)
  Dynamic SD function
  Parameters:
    src (float)
    period (int)

stdv_bands(src, length, mult)
  Dynamic SD Bands
  Parameters:
    src (float)
    length (int)
    mult (float)
  Returns: Basis, Positive SD, Negative SD

Adx(dilen, adxlen)
  Dynamic ADX
  Parameters:
    dilen (int)
    adxlen (int)
  Returns: adx

Atr(length)
  Dynamic ATR
  Parameters:
    length (int)
  Returns: ATR

Macd(source, fastLength, slowLength, signalSmoothing)
  Dynamic MACD
  Parameters:
    source (float)
    fastLength (int)
    slowLength (int)
    signalSmoothing (int)
  Returns: macdLine, signalLine, histogram

No statements or claims aim to be financial advice,
neither are any signals from us or our indicators.


Want to learn Trading, Investing or system building?
Join the Community! 👇

discord.gg/FMZDM3bZ9T
Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.