tretgothacks

Opening Range Breakout Lines

tretgothacks Uppdaterad   
Disclaimer: Use proper risk management and remember that all trading involves risk.


Based on RicardoSantos' "Open Session Breakout Trader Strategy"

I turned it into a study and tweaked it for trading Silver

My goal when creating this was to help visualize breakout lines for multiple trading days at the same time without having to always draw them in.

Versionsinformation:
Fixed a bug in the default settings where the lines did not update over Christmas day off
Versionsinformation:
Make it easier to see where the bug happened. (white circle)
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?