Valckrie

EMA 20/100/200 always

Valckrie Uppdaterad   
This script will always show the EMA 20/100/200 daily values across any time frame chart (e.g. showing daily 20 EMA while viewing the 5 minute chart)
Versionsinformation:
Added 50 EMA option
Versionsinformation:
Updated chart screenshot

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?